ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - в сила от 1.10.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Сметосъбиране - сметоизвозване и поддържане на територията и обектите за обществено ползване на ГКПП - Лесово, община Елхово, област Ямбол

продължава>

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Зимно поддържане на района на ГКПП "Лесово-Хамзабейли", община Елхово, област Ямбол

Последна промяна (Вторник, 27 Ноември 2012 13:19)

продължава>

 

   СТРОИТЕЛСТВО НА ОДОБРЕН ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ОБЕКТ: "Вътрешен ремонт на обект с обществена значимост – Административна сграда на Областна администрация Ямбол".

Последна промяна (Събота, 19 Май 2012 15:33)

продължава>