ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - в сила от 1.10.2014 г.

There are no translations available.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Сметосъбиране - сметоизвозване и поддържане на територията и обектите за обществено ползване на ГКПП - Лесово, община Елхово, област Ямбол

Read more...

 
There are no translations available.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Зимно поддържане на района на ГКПП "Лесово-Хамзабейли", община Елхово, област Ямбол

Last Updated (Tuesday, 27 November 2012 13:19)

Read more...

 
There are no translations available.

   СТРОИТЕЛСТВО НА ОДОБРЕН ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ОБЕКТ: "Вътрешен ремонт на обект с обществена значимост – Административна сграда на Областна администрация Ямбол".

Last Updated (Saturday, 19 May 2012 15:33)

Read more...