There are no translations available.

Проект на бюджет

Обяснителна записка

 
There are no translations available.

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до Кметовете на общини

Материали за заседанието:

Годишен отчет за 2017 г.


Отчет за изпълнение на бюджет за 2017 г.

Бюджет за 2018 г.

Подробна инвестиционна програма за 2018 г.

Last Updated (Tuesday, 23 January 2018 15:53)

 
There are no translations available.

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до Кметовете на общини

 
There are no translations available.

Уведомително писмо до МРРБ и МОСВ

 
More Articles...