HOME Съобщения
There are no translations available.

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до В и К Ямбол

Покана за заседание до Кметовете на общини

Годишен отчет за 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджет за 2018 г.

Бюджет за 2019 г.


 
There are no translations available.

Проект на бюджет

Обяснителна записка

 
There are no translations available.

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до Кметовете на общини

Материали за заседанието:

Годишен отчет за 2017 г.


Отчет за изпълнение на бюджет за 2017 г.

Бюджет за 2018 г.

Подробна инвестиционна програма за 2018 г.

 
There are no translations available.

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до Кметовете на общини

 
More Articles...
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?