Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до Кметовете на общини

Годишен отчет за 2019 г.

Бюджет за 2020 г.

 

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до В и К Ямбол

Покана за заседание до Кметовете на общини

Годишен отчет за 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджет за 2018 г.

Бюджет за 2019 г.


Последна промяна (Петък, 05 Април 2019 12:30)

 

Проект на бюджет

Обяснителна записка

 

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до Кметовете на общини

Материали за заседанието:

Годишен отчет за 2017 г.


Отчет за изпълнение на бюджет за 2017 г.

Бюджет за 2018 г.

Подробна инвестиционна програма за 2018 г.

Последна промяна (Вторник, 23 Януари 2018 17:53)

 
Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до Кметовете на общини

 
Още статии...