Писмо до МОСВ 19.07.2016 г.

Писмо до МРРБ 19.07.2016 г.

Покана до  кметове 19.07.2016 г.

Последна промяна (Сряда, 22 Юни 2016 12:10)

 

Писмо до МОСВ 26.04.2016 г.

Писмо до МРРБ 26.04.2016 г.

Покана до  кметове 26.04.2016 г.

Последна промяна (Четвъртък, 24 Март 2016 14:26)

 

Покана за заседание до МОСВ

Покана за заседание до МРРБ

Покана за заседание до Кметовете на общини


Договор

 

Протокол от проведен конкурс за длъжността ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК на Асоциацията по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД  Ямбол

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в Асоциацията по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД  Ямбол

 
Още статии...