There are no translations available.

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до Кметовете на общини

Годишен отчет за 2019 г.

Бюджет за 2020 г.

 
There are no translations available.

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до В и К Ямбол

Покана за заседание до Кметовете на общини

Годишен отчет за 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджет за 2018 г.

Бюджет за 2019 г.


Last Updated (Friday, 05 April 2019 12:30)

 
There are no translations available.

Проект на бюджет

Обяснителна записка

 
There are no translations available.

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до Кметовете на общини

Материали за заседанието:

Годишен отчет за 2017 г.


Отчет за изпълнение на бюджет за 2017 г.

Бюджет за 2018 г.

Подробна инвестиционна програма за 2018 г.

Last Updated (Tuesday, 23 January 2018 17:53)

 
There are no translations available.

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до Кметовете на общини

 
More Articles...