There are no translations available.

Проект на бюджет за 2017 г.

 
There are no translations available.

Писмо до МОСВ 19.07.2016 г.

Писмо до МРРБ 19.07.2016 г.

Покана до  кметове 19.07.2016 г.

Last Updated (Wednesday, 22 June 2016 14:10)

 
There are no translations available.

Писмо до МОСВ 26.04.2016 г.

Писмо до МРРБ 26.04.2016 г.

Покана до  кметове 26.04.2016 г.

Last Updated (Thursday, 24 March 2016 16:26)

 
There are no translations available.

Покана за заседание до МОСВ

Покана за заседание до МРРБ

Покана за заседание до Кметовете на общини


Договор

 
There are no translations available.

Протокол от проведен конкурс за длъжността ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК на Асоциацията по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД  Ямбол

 
More Articles...