ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

 

"100 мерки за 100 дни" - Отчет на Правителството за първите 100 дни

 

ПЪРВИ ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В УСЛОВИЯТА НА ДОВЪРШВАНЕ НА СЕГАШНИЯ И ПЛАНИРАНЕ НА НОВИЯ БЮДЖЕТЕН ЦИКЪЛ

Последна промяна (Понеделник, 20 Януари 2014 12:42)

 

Икономически и социални приоритети на Правителството