There are no translations available.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.

 
There are no translations available.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

 
There are no translations available.

"100 мерки за 100 дни" - Отчет на Правителството за първите 100 дни

 
There are no translations available.

ПЪРВИ ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В УСЛОВИЯТА НА ДОВЪРШВАНЕ НА СЕГАШНИЯ И ПЛАНИРАНЕ НА НОВИЯ БЮДЖЕТЕН ЦИКЪЛ

Last Updated (Monday, 20 January 2014 12:42)

 
There are no translations available.

Икономически и социални приоритети на Правителството