Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
Напълно съм запознат.
30  41.1%
Не съм запознат.
27  37%
Не смятам, че съм достатъчно запознат.
16  21.9%

Брой гласували  :  73
Първо гласуване  :  Понеделник, 25 Февруари 2013 17:38
Последно гласуване  :  Сряда, 15 Ноември 2017 17:32