Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
I am not familiar
36  40.4%
Completely familiar
33  37.1%
I don’t think I am completely familiar
20  22.5%

Number of Voters  :  89
First Vote  :  Monday, 25 February 2013 15:38
Last Vote  :  Wednesday, 27 March 2019 13:37