Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
Не съм запознат.
33  39.8%
Напълно съм запознат.
31  37.3%
Не смятам, че съм достатъчно запознат.
19  22.9%

Брой гласували  :  83
Първо гласуване  :  Понеделник, 25 Февруари 2013 15:38
Последно гласуване  :  Сряда, 09 Май 2018 15:46