Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
Напълно съм запознат.
29  42.6%
Не съм запознат.
26  38.2%
Не смятам, че съм достатъчно запознат.
13  19.1%

Брой гласували  :  68
Първо гласуване  :  Понеделник, 25 Февруари 2013 17:38
Последно гласуване  :  Понеделник, 07 Август 2017 03:58