Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
Не съм запознат.
36  40.9%
Напълно съм запознат.
32  36.4%
Не смятам, че съм достатъчно запознат.
20  22.7%

Брой гласували  :  88
Първо гласуване  :  Понеделник, 25 Февруари 2013 15:38
Последно гласуване  :  Вторник, 15 Януари 2019 14:31