Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
Не съм запознат.
36  40.4%
Напълно съм запознат.
33  37.1%
Не смятам, че съм достатъчно запознат.
20  22.5%

Брой гласували  :  89
Първо гласуване  :  Понеделник, 25 Февруари 2013 15:38
Последно гласуване  :  Сряда, 27 Март 2019 13:37