Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
Не съм запознат.
34  40%
Напълно съм запознат.
31  36.5%
Не смятам, че съм достатъчно запознат.
20  23.5%

Брой гласували  :  85
Първо гласуване  :  Понеделник, 25 Февруари 2013 15:38
Последно гласуване  :  Събота, 01 Септември 2018 17:32