Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
Не съм запознат.
34  40.5%
Напълно съм запознат.
31  36.9%
Не смятам, че съм достатъчно запознат.
19  22.6%

Брой гласували  :  84
Първо гласуване  :  Понеделник, 25 Февруари 2013 15:38
Последно гласуване  :  Понеделник, 04 Юни 2018 09:57