Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
Не съм запознат.
36  40%
Напълно съм запознат.
34  37.8%
Не смятам, че съм достатъчно запознат.
20  22.2%

Брой гласували  :  90
Първо гласуване  :  Понеделник, 25 Февруари 2013 15:38
Последно гласуване  :  Петък, 26 Юли 2019 04:30