Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
I am not familiar
36  40%
Completely familiar
34  37.8%
I don’t think I am completely familiar
20  22.2%

Number of Voters  :  90
First Vote  :  Monday, 25 February 2013 15:38
Last Vote  :  Friday, 26 July 2019 04:30