There are no translations available.

РЕГИСТЪР НА СВОБОДНИТЕ ИМОТИ -  ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ С ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА 2018 Г.

Last Updated (Thursday, 31 May 2018 13:30)