There are no translations available.

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до В и К Ямбол

Покана за заседание до Кметовете на общини

Годишен отчет за 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджет за 2018 г.

Бюджет за 2019 г.


Last Updated (Friday, 05 April 2019 10:30)