Областният управител Димитър Иванов присъства на символичната първа копка на рекултивацията на ямболското депо край село Хаджидимитрово. С това се даде старт на основната дейност, свързана със закриване на сегашното сметище, което не отговаря на съвременните изисквания за опазване на околната среда.Закриването на сегашното общинско депо ще бъде факт след като приключат всички етапи на техническата и първия етап на биологичната рекултивация. В резултат, теренът от 72 дка ще бъде възстановен, а в продължение на 30 години в района ще се извършва мониторинг върху параметрите на околната среда. Дейностите по закриване на депото край Хаджидимитрово вървят успоредно с изграждането на новата регионална система за управление на отпадъците, която ще обслужва общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа, и която се изгражда в съответствие с всички съвременни изиквания за опазване на околната среда.

Последна промяна (Сряда, 23 Септември 2015 13:55)