Областният съвет за развитие на днешното си първо заседание за 2016 година направи актуализация на някой от основните комисии на съвета. Промяната се налага поради настъпилите промени в общините от областта, след проведените местни избори. Актуализиран е съставът на Областния съвет за развитие, чийто председател е областният управител Димитър Иванов. Като нов кмет на община Стралджа в него влиза вече Атанас Киров. Постоянната комисия по социална политика, Звеното за мониторинг и комисията по заетост към Областния съвет за развитие също претърпяха поименни промени.


 

Последна промяна (Четвъртък, 21 Януари 2016 17:56)