С решение на Министерски съвет, имот публична държавна собственост, е отнет поради отпаднала необходимост от Министерство на отбраната. Имотът край село Бояново, община Елхово се предоставя за управление на областен управител на област Ямбол.