Комисията за разглеждане на получените предложения за участие в конкурса Инвеститор на годината 2016г. в област Ямбол, назначена със заповед на областния управител, разгледа, оцени и класира на свое заседание на 13 декември, постъпилите предложения в определения предварително срок.

Конкурсът се провежда за единадесета година в област Ямбол и отличава фирми за съществен принос в социално-икономическото развитие на областта.