28 февруари е последният ден, в който работодателите могат да попълнят анкетите на Агенцията по заетостта за проучване потребностите на работодателите от работна сила по Закона за насърчаване на заетостта.

Анкетният формуляр е на страницата на Агенцията по заетостта в рубриката : Проучване на потребностите от работна сила