There are no translations available.

   Заповед на директора на РДГ Сливен във връзка с предприемане на спешни меки,  за предотвратяване  и ограничаване на разпространението на  болестта Африканска чума по свинете при дивата свиня, на територията на ТП "ДГС Елхово" област Ямбол.

Заповед  № РД10-214 от 12.12.2019 г.

Last Updated (Thursday, 12 December 2019 15:23)