Област на функционална компетентност АПОФУС
Нормативно oснование Закон за достъп до обществена информация
Необходими документи Заявление
Срок на изпълнение 14 дни съгласно чл.28, ал.1 от ЗДОИ
Такса Съгласно ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. според вида на носителя на информация

изтегли заявление>>

Последна промяна (Понеделник, 13 Февруари 2017 18:05)