ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ ПРЕЗ 2017 Г.