Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Във връзка с необходимостта от застраховане на недвижимо имущество на Областна администрация – Ямбол за 2017 г. се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-         Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-         Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;

-         Свличане или срутване на земни пластове;

-         Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-         Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-         Земетресение;

-         Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-         Късо съединение/токов удар.

 

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 20 декември 2016 г. в деловодството на Областна администрация – Ямбол или по електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.        

Информация за активите, подлежащи на застраховане, може да получите от следното лице:

Светла Добрева – 046 686842


ДИМИТЪР ИВАНОВ   (П)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Петък, 16 Декември 2016 17:19)