С П И С Ъ К
 
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Младши експерт „Държавна собственост и устройство на територията”
 
 в отдел „Държавна собственост и устройство на територията”, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
 
1. Тодорка Димитрова Стоянова - Представените документи не отговарят на обявените минимални изисквания за образование
 
2. Ганка Иванова Даскалова - Представените документи не отговарят на обявените минимални изисквания за образование
 
3. Росица Пенева Енчева - Представените документи не отговарят на обявените минимални изисквания за образование
 
4. Стефка Гинчева Христозова - Представените документи не отговарят на обявените минимални изисквания за образование
 
5. Мирослава Василева Василева - Представените документи не отговарят на обявените минимални изисквания за образование
 
6. Марин Димитров Шиков - Представените документи не отговарят на обявените минимални изисквания за образование
 
 
 
Председател:………………"П"………….
                                               
          (Павлина Пенева)

Последна промяна (Петък, 06 Август 2010 10:00)