There are no translations available.

С П И С Ъ К
 
НА  ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ
за длъжността  младши експерт „Държавна собственост и устройство на територията”
 
в  отдел „Държавна собственост и устройство на територията”, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
 
1. Василка Ангелова Георгиева
 
2. Валя Георгиева Парушева
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на16.08.2010 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол.
 
Председател:……………"П"……………
                                 (Павлина Пенева)

Last Updated (Friday, 06 August 2010 10:08)