There are no translations available.

С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
за длъжността  Началник отдел „Регионално развитие”
в Дирекция Административен контрол, регионално развитие е държавна собственост
 
1. Мирослава Христова Димитрова
 
 
Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 6октомври 2010 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол.
 
 
Председател:…………”П”………….
                 (Павлина Пенева)

Last Updated (Monday, 27 September 2010 10:27)