С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
 
за длъжността  Държавен експерт „Държавна собственост и устройство на територията”
 
в отдел „Държавна собственост и устройство на територията”
 
1. Йорданка Митева Касидова
 
      Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на18октомври 2010 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол.
 
 
           Председател:…………"П"……………
                            
                           (Павлина Пенева)

Последна промяна (Четвъртък, 07 Октомври 2010 15:04)