There are no translations available.

С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
за длъжността Началник отдел „Държавна собственост и устройство на територията
 
в отдел „Държавна собственост и устройство на територията”
 
1. Руска Стоянова Йовчева
 
2. Дарина Димитрова Чолакова
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на      31 август 2011год. (сряда) от 11.00 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.
 
 
 
 
Председател:………………………………….
                                               
    (Павлина Пенева)

 

Last Updated (Monday, 22 August 2011 11:52)