С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
за длъжността  Главен експерт „Държавна собственост и устройство на територията”
 
 
Отдел „Държавна собственост и устройство на територията”
 
1.   Дарина Димитрова Чолакова
 
2. Катя Николова Евтимова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 06 октомври 2011 год. (четвъртък) от 10.30 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.
 
Председател:………………………………….
                                               
    (Руска Йовчева)

Последна промяна (Сряда, 28 Септември 2011 18:45)