There are no translations available.

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Изграждане предпазни съоражения по левия бряг на река Тунджа и почистване на коритото на реката в участък, граничещ с населено място на с. Завой, община "Тунджа" от ПК10  до ПК15, с дължина 775 м "

 

Решение

Обявление