СТРОИТЕЛСТВО НА ОДОБРЕН ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ОБЕКТ: "Вътрешен ремонт на обект с обществена значимост – Административна сграда на Областна администрация Ямбол".

Публична покана

Документация за участие

Последна промяна (Събота, 19 Май 2012 15:33)