ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Сметосъбиране - сметоизвозване и поддържане на територията и обектите за обществено ползване на ГКПП - Лесово, община Елхово, област Ямбол

Публична покана

Документация за участие