На 18.03.2004 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация се проведе работна среща – семинар на тема “Подобряване на млекопроизводството и приближаването му към европейските стандарти”. Срещата се организира от Областна служба по съвети в земеделието. За срещата с представители на фермерството от областта, бяха поканени Атанас Кискинов – изп. д-р на Национална служба по съвети в земеделието, Пламен Пенчев – председател на УС на НССЗ, Национална асоциация на млекопроизводителите, Областна дирекция по земеделие и гори и др. На срещата бяха представени дейността и продуктите на фирмите “Селект”, “Хрансервиз”, “Алфа - микс”. Участниците в семинара бяха запознати с изискванията на Наредба № 30 за санитарно – хигиенните изисквания, както и с Мярка 01 “Инвестиции в земеделски стопанства” и Мярка 05 “Създаване на организации на производители” по програма САПАРД. Фирмите представиха свои каталози и посочиха координатите си за връзка с млекопроизводителите, по интересуващите ги въпроси.
Снимки: 1 2 3
18 март 2004г.