85 000 000 лв. от републиканския бюджет се отделят за медикаменти за скъпоструващо лечение на хронични заболявания. Министърът на здравеопазването Славчо Богоев подписа договорите с фирмите, класирани на първо място в проведената открита процедура за доставката през т.г. на заплащаните от републиканския бюджет лекарства за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. От началото на следващата седмица ще започне доставката на медикаментите. Обявената на 24 март открита процедура за доставка на скъпоструващи лекарства за нуждите на страната за 2005 г. бе за 165 лекарствени продукта за 12 заболявания. Подадени бяха 73 оферти. След извършената оценка и тяхното класиране министър Богоев е подписал 58 договора за доставка. В търга са участвали 27 фирми-дистрибутори.
    Предвидените с проведената процедура количества лекарства са за 85 000 000 лв., което представлява ръст от 25% спрямо 2004 г. За периода 2002–2005 г. доставките на лекарства по реда на Наредбата за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение са нараснали с около 70% в стойностно изражение. През първото тримесечие на тази година МЗ проведе две допълнителни процедури, чрез които осигури нови количества лекарства на обща стойност близо 10 000 000 лв.
    По реда на Наредбата МЗ осигурява скъпоструващи лекарства за тежки, хронични заболявания. Така държавата гарантира провеждането на съвременна и високоефективна терапия, като се защитава общественият интерес и най-ефективно се разходват средствата на данъкоплатците. Това са основно продукти за лечение на злокачествени заболявания; хипофизарен нанизъм и синдром на Търнър (соматотропен хормон); състояния след трансплантация на органи и тъкани (циклоспорин, микофенолик ацид); терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа (еритропоетин, железни препарати, аминокиселини); вродени коагулопатии (кръвосъсирващи фактори); муковицидоза; СПИН и др.