Европейският парламент /ЕП/ даде съгласието си България да се присъедини към Европейския съюз. Резолюцията за това бе гласувана с голямо мнозинство, като бе подкрепена от 522 депутати. Против гласуваха 70 депутати, а 69 се въздържаха. ЕП даде също съгласие за присъединяването на Румъния. С това се открива пътят за подписването на 25 април т.г. в Люксембург на Договора за присъединяване на двете страни към ЕС.
    Гласуването стана възможно, след като в последния момент преди вота между Европейския парламент и страните членки бе постигнато споразумение, запазващо бюджетните правомощия на ЕП. Състоялата се днес тристранна среща между представители на ЕП, Европейската комисия и Съвета позволи да бъде приета декларация, слагаща край на този междуинституционален спор, който заплашваше да доведе до отлагане на гласуването за България и Румъния. Спорът по никакъв начин не засяга договорения финансов пакет за България и Румъния за периода 2007-2009 г., който е записан в текста на Договора за присъединяване.
    Европейската комисия и страните членки на ЕС се съгласиха също така да отчитат становищата на ЕП в процеса на наблюдение на реформите в България и в Румъния. Парламентът одобри с внушително мнозинство и политически резолюции за България и Румъния, подготвени от докладчиците за двете страни Джефри ван Орден и Пиер Московиси. Докладът за България бе приет с 534 гласа “за” и 85 “против”. В него се изразява увереност, че при продължаване на необходимите реформи страната ни ще бъде готова да се присъедини към ЕС на 1 януари 2007 г.