35 души присъстваха на започналото днес в Областна администрация обучение на тема "Интегрирането на България в Европейския съюз". 18 от тях са експерти в Областна администрация. Сред желаещите да получат знания за Обединена Европа има още петима служители в община Ямбол, по трима - от общините Елхово, Болярово,Стралджа и Тунджа. Двудневният семинар е организиран от Института по публична администрация и европейска интеграция.
    Димитър Пехливанов от Министерството на външните работи представи причините и предпоставките за сформиране на Европейския съюз, както и институционалното укрепване на обединението. В следобедните часове теми на лекциите ще бъдат икономическата интеграция и развитието на отношенията България-ЕС, както и политиките и инструменти за регионално развитие на страната ни в процеса на присъединяване. Лектор ще бъде Ирина Захариева от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
    Утре обучението ще продължи по темата подготовка на администрацията за усвояване финансовите средства на ЕС.Ще се дискутират и механизмите за усвояване на средствата от предприсъединителните финансови инструменти на Евросъюза. Лектор през вторият ден ще бъде и Румяна Велинова от Европейски център за обучение ЛАКТЕА.