Строителни материали за предотвратяване на последиците от стихийните бедствия в община Болярово ще бъдат отпуснати от Постоянната правителствена комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи. По разпореждане на председателя на комисията - министър Филиз Хюсменова – в момента се извършва оглед на пострадалите 16 къщи. По данни на Дирекция „Гражданска защита” покривите на жилищата са отнесени от бурните ветрове и проливните дъждове на 27 февруари. Ще се изготви констативен протокол с цел осигуряване на средства за необходимите строителни материали. Безвъзмездното финансиране ще бъде от Постоянната правителствена комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи. Спешно ще бъдат доставени строителни материали и за засегнатите селища в област Кърджали. В общините Ардино и Корково, където също имаше пострадали жилища, вече са осигурени покривни платна, стъкла, гофрирана ламарина, керемиди и капаци за пострадалите части и обществени сгради.