Първоначален подбор по документи на кандидати за работни места в Областна администрация - Ямбол, както и в общинските администрации в областта, ще извърши комисия, определена със заповед на областния управител Надя Данкинова. Работните места са по програма “Старт на кариерата” (“Заетост на младежи с висше образование в публичната администрация”) и подадените за тях молби ще се разгледат, след което ще се номинират по четири лица за всяко работно място. Областната комисия осъществява подбора въз основа на критериите, утвърдени от министъра на труда и социалната политика. Данните ще бъдат представени на Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Бургас, която от своя страна ги обработва и предоставя на Агенция по заетостта. Списъкът на номинираните лица ще бъде изнесен до 10 август в Бюрата по труда, а до две седмици работодателите следва да проведат интервюта.
    Квотите за работните места за Ямболска област са регламентирани в Процедура 2005 г. на МТСП и обхващат: 2 за Областна администрация, 3 за общинска администрация – Ямбол, две за Тунджа и по 1 за Стралджа и Елхово.