До месец ноември трябва да бъдат представени проекти за залесяване на общински имоти с дървесни видове за развитие на пчеларството, стана ясно на проведената днес в Областна администрация работна среща във връзка с възможностите за кандидатстване по програма САПАРД за отпускане на финансиране за засаждане на бързорастящи горски дървесни видове. Ще е нужно съдействието на общините за реализиране на идеите, подчерта председателят на Български пчеларски съюз Стефан Стефанов. Той изрази благодарност към областния управител Надя Данкинова за оказаното съдействие при проучването на свободния фонд земеделски земи.
    На днешната среща присъстваха още Петър Вачев, научен сътрудник от Института за животновъдни науки в Костиндброд, ст.н.с. от Института за бързорастящи горски дървесни видове в Свищов, Димитър Добрев - Областна дирекция "Земеделие и гори", председателят на Областния пчеларски съюз Любомир Колев.