Денят на народните будители е светла дата в календара ни. На този ден прекланяме глава пред радетелите на българщината. Хора, отдали идеи и живота си в името на българското.
     Векове наред в летописите на българската история са съхранени имената на църковни дейци, учители, просветители. Онези, които наричаме будители – ярък пример за сила на духа, тържество на просвещението, културата и патриотизма.
     И макар Денят на народните будители да е бил забравен, нужно е не само веднъж в годината да се сещаме за тези, които са допринесли затова за България да се знае извън нейните предели още през Възраждането.
     Исконната славянска азбука е дала словото и на други европейски народи. Нужно е да приучим подрастващите към знания и опознаване на народностната ни самобитност.
     Нашата страна продължава да върви по дългия път на доказването на своята значимост и съпричастност към политическото и културно-исторически процес на Балканите и на световната политическа сцена. Това е труден период, но историята доказва, че само обединени можем да постигнем целта.
     Нужна е вяра в бъдещето, усилия и работа. Днес повече от всякога е необходимо да бъдем радетели на духовността.Да съхраним и предадем на поколенията българския дух, националното си самочувствие и гордостта, че сме българи.
     Честит празник.