Представители на петте общини в област Ямбол, неправителствени организации, социални заведения в региона присъстваха на днешния семинар-обучение на тема „Социалноинвестиционен фонд/СИФ/ – възможности за финансиране на микропроекти в подкрепа на бизнеса и местната власт”. Семинарът, организиран по инициатива на народните представители Ананас Мерджанов и Стоян Проданов , бе проведен в залата на община Тунджа. На форума присъстваха депутатите Мерджанов и Проданов, областният управител инж. Васил петров, кмета на община Тунджа Георги Георгиев, новоназначеният изпълнителен директор на СИФ Ерик Рангелов, Цвета Владимирова – от отдел „Местни общности” на СИФ, Илиян Саралиев – от отдел „Общинска инфраструктура”, председателят на РКС на КНСБ Вълкана Янкова.
     Областният управител инж.Васил Петров откри срещата и изрази увереността си, че със съдействието на СИФ ще продължат да се реализират проекти в подкрепа на инициативите за развитие на регионалната инфраструктура, както и за наемането на работа на хора в неравностойно социално положение. Чрез СИФ до момента в област Ямбол бяха реконструирани водопроводи и улични настилки в град Елхово, изградена бе частична канализация на няколко улици в град Болярово, ремонтирани са физкултурните салони на училища в областта. Със средства от фонда бе извършено преустройството на училището в социално заведение в село Болярско.
     В рамките на срещата представителите на СИФ запознаха присъстващите с възможностите за кандидатстване и финансиране чрез фонда, както и разясниха цялостния цикъл по подготовката и изпълнението на проект по СИФ.
     Участие във форума ще вземе и министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова. Очаква се тя да пристигне около 16.00 ч, когато ще започне и пресконференция с нейното участие.