Областният управител Надя Данкинова присъства на откриването на i-център /телецентър/, намиращ се в сградата на пощата в гр.Стралджа. Центърът е открит по съвместен проект на Министерството на транспорта и съобщенията и ПРООН, реализиран в рамките на правителствената инициатива i-България. Целта на проекта е изграждане на мрежа от компютърни центрове в 160 общини на страната и предоставяне на достъпни интернет и електронно - базирани услуги и образователни програми за всички граждани. От юни тази година има изградени пилотно пет центъра. Разкрити са 46 работни места до момента. От старта на проекта над 5 хил.души са ползвали услугите на центровете. Днес бе осъществена виртуална връзка между центровете. До края на януари 2005г. е предвидено да бъдат разкрити още 40 центъра. Други 41 ще стартират работа през март, а през май – нови 50 ще отворят врати.