Със заповед № КВ-155/ 02.09.2005 г., подписана от министър-председателя на република България Сергей Станишев, за областен управител на област Ямбол, считано от 1 септември 2005 г, е назначен инж. Васил Петров Петров.
    Новоназначеният областен управител е роден на 10 март 1950 г. в гр.Стара Загора. През 1973 г. е завършил ВМЕИ - София, специалност „Промишлена топлотехника”. От 1975 до 1978 г. е проектант и ръководител в Проектантска организация гр. Ямбол. Бил е ръководител на „Инспекция за Държавен технически контрол по строителство”. От 1984 до 1987 г. е директор на СМК – Ямбол. В следващите 6 години е директор на ТЕЦ”Единство”. От 1995 – 1999 г. е директор на Завода за малц в град Ямбол. По-късно заема длъжността директор на „Кабиле – ЛБ” АД. От октомври 2002 г. до назначаването му за областен управител на област Ямбол работи в ТЕЦ ”Марица Изток 2”.
    Васил Петров е безпартиен. Семеен, с три деца.

    Уверен съм, че под мое ръководство Областна администрация-Ямбол ще продължи да работи целенасочено с цел реализацията на Стратегията за развитие на област Ямбол, заяви на среща с медиите новоназначеният областен управител Васил Петров. Намеренията ми са да работя честно и открито за просперитета на региона, допълни той. Според инж.Петров, е нужно да се реализират проектите за довършването на обект Нова болница, Завода за малц, да се работи в сферите на образованието и здравеопазването. Ще работя за създаване на по-добър икономически климат в област Ямбол, както и за привличането на потенциални инвеститори, допълни областният управител. Пред медиите той заяви намерението си да продължи досегашната работа с цел развитие на трансграничното сътрудничество със съседна Турция. Инж. Васил Петров изказа и желанието си да работи в подкрепа на сътрудничеството между държавните и местни институции, неправителствени организации и бизнеса в граничния регион.
    С пожеланието за осъществяване на тези му намерения досегашният областен управител Надя Данкинова подари на г-н Петров писалка, с която да подписва за в бъдеще договори за сътрудничество, както и Стратегията за развитие на област Ямбол в периода 2005 - 2015 г.