Проектът на Професионалната гимназия по икономика „Г.С.Раковски” „ПАНОРАМА” бе представен в конферентната зала на областна администрация от директорът на гимназията Румяна Никова и ръководителят на проекта Марияна Цонкова. Проектът, насочен към осъществяване на триседмична учебна практика на ученици от гимназията, се реализира с партньорството на три банкови институции – „Креди Лионе”, „Сосиете Марсейз дьо Креди” и „Банк Мартен Морел”. Проектът е финансиран по мярка Мобилност на програма „Леонардо да Винчи”. Проектът „ПАНОРАМА” /Проект за адаптиране и новаторство в обучението чрез асоцииране и мотивация/е 18 месечен и е реализиран в периода 1 юни 2004 г – 1 декември 2005 г. Целта на проекта е подобряване на уменията и компетенциите на учениците в областта на банковото дело и финансите, повишаване адаптивността и интегриране в условията на национална и международна среда, както и развиване на социалните умения и контакти. Идеята за разработването на проект ПАНОРАМА е възникнал с изпълнението на друг проект, по който гимназията работи вече втора година – така нареченият Билингвален проект по специалност „Търговия за професионалните икономически училища”, разработен от министерствата на образованието във Франция и България. По билингвалния проект, възпитаниците на училищата се обучават на два езика – френски и английски. В рамките на проекта ПАНОРАМА шестима дванадесетокласници от гимназията са провели триседмичен стаж във три банки в Марсилия /Франция/.

Снимки: 1 2 3 4