На 28 април 2004 г., по покана на народния представител г-н Веселин Близнаков, областният управител г-н Минчо Спасов присъства на откриването на строеж на хидровъзел на р. Въча, местността Цанков камък, в Родопите, Смолянска област. През 2003 г. Министерски съвет определя Националната електрическа компания за инвеститор на проекта за застрояване на средното течение на р. Въча. Проектът е разработен с участието на Австрийски консорциум и благодарение на тях и на Министерствата на финансите, околната среда и водите и специалисти от НЕК това строителството е започнато. Важен технологичен ефект от строежа на хидровъзела е опазването на околната среда и намаляване на емисиите на въглероден двуокис в атмосферата. Списание “Euro money” го обявява за сделка на годината и за най – добре структуриран проект. Целта на проекта е до 2007 г. хидровъзелът да бъде пуснат в действие. Предвижда се язовирната стена да бъде с височина 130,5 м, като максималното водно ниво на язовира е 687,2 м, а минималното водно ниво – 670,0 м. Празничен водосвет бе извършен от архиерейския наместник в гр. Смолян Михаил. На отриването на строежа на хидровъзела присъстваха премиерът г-н Симеон Сакскобургготски, Н. Пр. Посланика на Австрия, представители на австрийския консорциум, изпълнителния директор на НЕК г-н Васил Атанасов, министри, депутати, областните управители на Пловдив, Пазарджик, Смолян, местни и централни медии.