Вариантите и възможности за управление и разпореждане с освободените войскови имоти на територията на Ямболска област ще бъдат обсъдени на работна среща с представители на министерството на отбраната и Областна администрация - Ямбол. Във връзка с ускоряването на реализацията на освободените войскови недвижими имоти е изготвен предварителен списък на обектите. Те са определени, според утвърдена от министъра на отбраната Николай Свинаров концепция за дейността на Изпълнителна агенция "Държавна собственост на МО”. Агенцията предлага 24 имота в региона да бъдат безвъзмездно предоставени на общините - 9 от тях за община Елхово, 7 - за "Тунджа", 5 - за Болярово, 2 - за Ямбол и 1 за Стралджа. Според предложението, 6 са обектите, които ще бъдат включени в актуализиран списък за реализиране чрез конверсия /5 в елховско и 1 за Болярово/. Чрез тях могат да се създадат условия и предпоставки за икономическото развитие на съответните общини и да бъдат разкрити нови работни места.
    Към 11 бивши военни имоти в Ямболска област е проявен интерес за закупуване или замяна. Те са включени в проекти или решения на министерски съвет за обявяване от имоти публична държавна собственост за имоти частна държавна собственост.
12 от обектите в региона предстои да бъдат предоставени безвъзмездно на министерството на земеделието и горите.
    Още през 2002 г. е открита процедура по продажба на 88 жилища в област Ямбол, с отпаднала необходимост за МО и БА. За община Елхово те са 31, за община Болярово - 22, а за община Тунджа – 35. До момента няма предявен интерес. Възможно е да се предприеме процедура за бъзвезмездното им предоставяне на общините в региона, смятат от МО. Конкретните възможности за това ще бъдат обсъдени на среща с представители на МО и Областна администрация.