Гражданите могат да подават електронно подписани документи до Министерски съвет на адрес priemna@government.bg. В изпълнение на правителствено постановление №153 от 2004 г. МС вече ще издава и приема документи, подписани с електронен подпис. Министърът на държавната администрация Димитър Калчев одобри Указания за приемането и издаването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в администрацията на МС.
    Министерският съвет ще приема такива документи от други ведомства чрез електронна поща на адрес register@government.bg. Жалбите на гражданите ще се приемат на адрес priemna@government.bg. Входящи електронно подписани документи ще се приемат и чрез външни носители /дискети и дискове/ на адрес София 1594, бул.”Дондуков”№1, деловодство на министерски съвет.
    Право да извършват и получават електронни изявления от името на МС, както и да ги подписват като официални електронни документи, имат само министър-председателят, началникът на кабинета му, заместник министър-председателите, министърът на държавната администрация, министърът без портфейл, главният секретар на Министерския съвет и директорите на дирекции, съобразно делегираните им правомощия и други овластени със Заповед лица, в рамките на предоставената им представителна власт. Звеното в Министерския съвет, изпълняващо деловодни функции, също може да получава електронно подписани документи.
    Изпълнението на ПМС №153 е част от процеса по изграждане на електронно правителство като стратегическа цел в правителствената програма за управление на страната.
    Твърденията на кметовете и на Националното сдружение на общините в България за 80% съкращаване на националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” не отговарят на истината, информират от Министерство на труда и социалната политика. Програмата е намалена само с около 15%, уточняват от МТСП.
Всички хора, които са били уволнени от кметовете, могат да започнат работа при друг работодател в общината, който е финансиран по програмата. Достатъчно е да отидат в бюрата по труда. Ако хората не започнат работа веднага, те имат предимство да получават още през януари социална помощ, докато отново бъдат назначени.