90 412 лв. отпуска Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет за възстановяване на обекти в област Ямбол, пострадали при стихийни бедствия в последните четири месеца. 58 000 лв. са разпределени за възстановяване на църквата „Св.Георги Победоносец” в с.Воден, община Болярово. 17 500 лв.ще отидат за ремонт на провославен храм в с.Денница. За нанесени щети от буря на 27 февруари т.г. за реконструкция на 15 частни жилищни имоти в с.Ружица са отпуснати 9 653 лв. Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи отпуска и 4 259 лв. за възстановяване на 14 къщи в гр.Болярово, чийто покриви пострадаха в следствие бурните ветрове в края на февруари.